Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 19/11/2016 15:15, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 13:56, số lượt xem: 505

Lịch sử anh hùng vó ngựa bay
Cháu con nối gót dậy mơ dày
Bắc chinh xuôi ngược nhiều quân cháy
Nam chiến tung hoành lắm trận hay
Biển biếc canh trời lừng sóng nhảy
Núi cao giữ đất lộng quân bày
Việt Nam vững chắc rừng bao dãy
Tàu phỉ mưu đồ cũng trắng tay

Tàu phỉ mưu đồ cũng trắng tay
Nhiều phen chiến bại đã phô bày
Lắm lần thoát hiểm ôm đầu chạy
Bao trận thất hồn bởi kế hay
Binh lược Ngô Quyền luôn rực cháy
Sách thao Hưng Đạo vẫn thơm dày
Kết đoàn giữ nước thù tan gảy
Lịch sử anh hùng vó ngựa bay

Liên hoàn – Thuận nghịch vận –Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm