Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 17/09/2017 12:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 17/09/2017 13:59, số lượt xem: 401

Toàn dân góp sức hiệp muôn lòng
Gian khổ nghĩa bền cản gió giông
Giáng trả quân thù đâm lũ Hán
Tràn khơi ý tưởng rợp hương đồng
Băng rừng xoải cánh lừng chim Lạc
Vượt thác lao mình rạng núi sông
Nối mộng anh hùng xây Tổ quốc
Bình yên đất mẹ sáng tươi hồng

Bình yên đất mẹ sáng tươi hồng
Phấp phới dương cờ dậy biển sông
Xẻ núi băng rừng loang chính nghĩa
Đầu quân trấn đảo dệt tâm đồng
Lòng luôn chói rạng ngời thanh sử
Chí mãi vang rền vượt hắc giông
Đất nước ngàn năm hoài rực rỡ
Toàn dân góp sức hiệp muôn lòng

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm