Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 06/04/2017 15:05, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 18/09/2017 00:32, số lượt xem: 565

Giặc Tàu ngang ngược chiếm Hoàng Sa
Xâm lấn biên thuỳ trộm đảo xa
Bản Giốc gìn sông ngừa lũ cướp
Trường Sa giữ biển chống quân tà
Tụi Cam (1) mổ ruột giành cơm áo
PolPot xào gan chộp ngọc ngà
Sông núi lắm lần giông bão giật
Nhưng lòng sắt thép vẫn hùng ca

Nhưng lòng sắt thép vẫn hùng ca
Voi trận xông lên rướn thẳng ngà
Để nước non mình ngan ngát mộng
Mong toàn dân Việt rỡ ràng hoa
Tức thời ngăn chặn thù xâm đảo
Cảnh giác đừng cho trộm viếng nhà
Nhớ nhé muôn đời luôn nhắc nhủ
Giặc Tàu ngang ngược chiếm Hoàng Sa

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm
(1)Campuchia