Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 23/03/2016 14:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 14:45, số lượt xem: 513

Hường nhan ngát đượm nét xuân hoà
Thượng buổi xuân nguyền diệu ảo ra
Đường mộng trỗi xuân lèn nịnh quả
Phượng xuân lừng tết lịm mơn quà
Vườn thơm phúc lộc tràn xuân ngả
Hướng duỗi tình xuân rạng cửa nhà
Thương phả khúc lời xuân xứ lạ
Hường nhan ngát đượm nét xuân hoà

Hoà xuân nét đượm ngát nhan hường
Lạ xứ xuân lời khúc phả thương
Nhà cửa rạng xuân tình duỗi hướng
Ngả xuân tràn lộc phúc thơm vườn
Quà mơn lịm tết lừng xuân phượng
Quả nịnh lèn xuân trỗi mộng đường
Ra ảo diệu nguyền xuân buổi thượng
Hoà xuân nét đượm ngát nhan hường

Bát điệp - Thuận nghịch độc – Bát đồng âm