Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 22/03/2016 11:17, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 13:54, số lượt xem: 641

Nước Việt ngàn năm nối dõi rồng
Non dài rú thẳm rạng trời đông
Quân thù lấn biển rồi tan mộng
Tàu khựa dời ranh sẽ sập lồng
Quỷ kế phun ào ôi tởm lộng
Chước ma đâm húc thật tanh nồng
Toàn dân đứng dậy lừng chiêng trống
Chí thép gan vàng giữ núi sông

Chí thép gan vàng giữ núi sông
Lừng danh tiên tổ mãi thơm nồng
Giặc vào sinh tử nhà vang trống
Cướp đến hờn căm giáo sổ lồng
Tên lửa sẵn sàng chơi sạch mống
Phi tuần chuẩn bị áp toàn đông
Mẹ Âu cha Lạc truyền lưu giống
Nước Việt ngàn năm nối dõi rồng

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm