Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 13/03/2017 13:56, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 13:43, số lượt xem: 836

Trắc Nhị ngàn năm chói sử vàng
Hai Bà trống dậy diệt trừ gian
Làm quân Tô Định đành lui tán
Khiến bọn Tàu xâm phải rã hàng
Lập quốc xưng hùng muôn thuở rạng
Dẹp thù dựng đế triệu đời vang
Toàn dân nước Việt ngời gương sáng
Bảo vệ non sông dậy biển ngàn

Bảo vệ non sông dậy biển ngàn
Vinh cùng tổ quốc khải hoàn vang
Mê Linh xông tới thành mau rạn
Tô Định nhào lui chúng vội hàng
Thu lại cơ đồ xây nước sáng
Đuổi nà giặc khựa quét thù gian
Hai Bà khiển tướng toàn dân rạng
Trắc Nhị ngàn năm chói sử vàng

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm