Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 23/03/2016 13:56, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 23/09/2017 19:01, số lượt xem: 442

Sang tiết duỗi bừng mượt cỏ cây
Trảng hoa ngời lộng ngát ngan đầy
Vàng mơ mộng ánh huyền hư dãy
Sáng rực mê trời huyễn ảo mây
Vang nguyện chữ tình vui thế trải
Rạng nguyền câu ái đẹp đời xây
Làng thơm rộn khúc mừng xuân dậy
Sang tiết duỗi bừng mượt cỏ cây

Cây cỏ mượt bừng duỗi tiết sang
Dậy xuân mừng khúc rộn thơm làng
Xây đời đẹp ái câu nguyền rạng
Trải thế vui tình chữ nguyện vang
Mây ảo huyễn trời mê rực sáng
Dãy hư huyền ánh mộng mơ vàng
Đầy ngan ngát lộng ngời hoa trảng
Cây cỏ mượt bừng duỗi tiết sang

Thuận nghịch độc - Bát đồng âm