Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (88)
Đăng ngày 04/01/2017 18:31, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 13:44, số lượt xem: 567

Lạc Việt dân mình sống nghĩa nhơn
Từ rừng ra biển dậy âm đờn
Hùng Vương dựng nước ngàn năm hiển
Chúa Nguyễn khai miền vạn thuở ơn
Chống Bắc diệt thù quân cẩu sợ
Ngăn Nam dẹp giặc lũ tham chờn
Dựng xây Tổ quốc ngời vinh hiển
Hào khí kiêu hùng mãi vút hơn

Hào khí kiêu hùng mãi vút hơn
Làm quân xâm lược tái tê chờn
Quần thoa dũng cảm nhiều thơm nghĩa
Nghĩa sỹ anh hùng lắm diệu ơn
Giặc giã súng gươm liền mũ giáp
Bình yên thơ rượu thoảng tay đờn
Dù cho cẩu trệ nhiều gian ác
Lạc Việt dân mình sống nghĩa nhơn

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm