Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 23/03/2016 18:43, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 17/09/2017 14:00, số lượt xem: 477

Ngàn năm nước Việt rạng chân trời
Cẩm tú sơn hà rộng ngút khơi
Bắc cự Khựa Tàu vang sử sách
Nam giành Chân Lạp tạo răng môi
Lung linh sóng bạc triều dương trỗi
Lóng lánh mây vàng chớp biển rơi
Từ thuở Vua Hùng tuyên lập quốc
Triệu đời xây dựng mãi nào thôi

Triệu đời xây dựng mãi nào thôi
Giềng mối nước nhà chẳng để rơi
Hiển hách chiến công trừ ác tặc
Oai hùng cơ nghiệp dậy nồng môi
Biển Đông quyết giữ lòng nung chí
Hải đảo luôn gìn dạ toả khơi
Con cháu Rồng Tiên hoài dũng cảm
Ngàn năm nước Việt rạng chân trời

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm