15.00
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 31/01/2017 16:10, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 14:37, số lượt xem: 673

Nắng giữa miền nam toả rợp trời
Xuân về cúc liễu thọ đào khơi
Rình rang phố thị lời thưa gởi
Hớn hở làng quê cỗ gọi mời
Lũ mọn môi cười chân sáo khởi
Ông già miệng nhoẻn dáng thần lơi
Tình tang hội lễ trầm hương mới
Phú hỷ tài danh rạng rỡ ngời

Phú hỷ tài danh rạng rỡ ngời
Thiên đường mỹ cảnh rợp ràng lơi
Chào cô hạnh phúc triền miên xởi
Thoả bác bình an rộn rã mời
Nhấp tửu ngâm làn mơ nhạc trỗi
Pha trà vẫy bút mộng tình khơi
Mùa thơm phả mượt ngào ngon tới
Nắng giữa miền nam toả rợp trời

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm