Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 21/06/2017 13:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 13:36, số lượt xem: 455

Biển trời tổ quốc mãi ngần trong
Hào khí anh linh thắm thiết dòng
Hữu Nhật choàng giông ngàn dạ gởi
Trường Sa dậy súng vạn đèn chong
Kiêu hùng Song Tử ngời trăm nước
Anh dũng Gạc Ma thắm triệu lòng
Từ thuở cha Hùng xây dựng cõi
Muôn đời dân Việt dạt dào mong

Muôn đời dân Việt dạt dào mong
Đoàn kết cùng nhau một dạ lòng
Phía bắc giặc vào trai quyết giữ
Trời nam cướp lại gái gìn chong
Dù cho gió bão loang tràn đất
Vẫn quyết ruột gan thắm quyện dòng
Để núi sông này luôn sáng rỡ
Biển trời tổ quốc mãi ngần trong

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm