Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 17/03/2016 14:37, đã sửa 8 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 23/06/2017 00:01, số lượt xem: 585

Trần gian diễm ái một duyên kiều
Vốn ở thiên hà cõi nguyệt yêu
Lá đỏ (1) ngời thơm vần nguyện trỗi
Trâm vàng đượm ngát chữ nguyền phiêu
Chàng Uyên tưởng nhớ trầm cơn luỵ
Ngõ Biếc (2) mong chờ thẩm dạ xiêu
Trải cánh đa tình du huyễn mộng
Tim lòng vọng mãi khúc huyền tiêu

Tim lòng vọng mãi khúc huyền tiêu
Bạch Mã (3) thiên thần ắt phải xiêu
Tố Nữ đề tranh mừng cội ngẩn
Thư phòng ngắm hoạ thoả trời phiêu
Trần-tiên kết nghĩa nồng hương lửa
Ảo-thực nên tình đẫm sắc yêu
Sự tích kỳ thơ hoài vẫn toả
Trần gian diễm ái một duyên kiều

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm
(1) Phiến giấy ghi thơ
(2) Bích Câu: ngòi biếc
(3) Nơi Tú Uyên bói thẻ, đêm đó được thần báo mộng