Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 17/05/2017 16:12, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 14:04, số lượt xem: 503

Lũ Chệt bao lần bị nát xương (1)
Mà nay nhấp nhỏm lấn sông đường
Cớ sao chẳng sống câu hoà thuận
Mà lại toan bày chuyện súng thương
Chả đẹp chi trò gây xáo trộn
Hay nào cái việc dựng tai ương
Mau về chỉ bảo nhau làm khéo
Nước Việt oai linh chớ tưởng thường

Anh hào nước Việt chớ xem thường
Quét sạch tan tành lũ dở ương
Giặc đến nào quên mời súng đạn
Cướp vào vẫn nhớ tặng đao thương
Hùng tâm dũng mãnh loang tràn sóng
Truyền thống hiên ngang toả khắp đường
Hó hé lăm le đùa cọp dữ
Coi chừng thịt nát lẫn tàn xương

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Bát đồng âm
(1) Chệt = Tàu, Trung Quốc