Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 24/04/2017 23:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 17/09/2017 14:14, số lượt xem: 737

Đất Việt nữ anh rạng giữa đời
Lưu truyền sử sách lộng ngàn nơi
Trương Vương đuổi giặc gan hoài tiến
Bà Triệu xua thù chí chẳng lơi
Đổi đất Huyền Trân vâng ý phụ
Nhường ngôi Chiêu Thánh thuận ân trời
Cháu con vạn kiếp soi nền cũ
Giữ vững non sông xứng nghĩa đời

Giữ vững non sông xứng nghĩa đời
Ngời thơm chí cả lựng sao trời
Cho dòng tuấn kiệt loang trùm lối
Để tiếng anh hùng vọng khắp nơi
Giặc lại đàn bà luôn quyết đánh
Cướp vào phụ nữ chẳng hề lơi
Gái trai già trẻ nào run sợ
Đất Việt nữ anh rạng giữa đời