Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 23/03/2016 15:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 23/09/2017 18:52, số lượt xem: 360

Ai với xuân nồng rượu nhấp chơi
Giữ hương trầm nhé chớ lòng vơi
Mai vàng lộng sắc bừng mơ đượm
Cúc thắm chao tình rộn nét tươi
Trai lịch ngọt ngào vang xứ bạn
Gái lành thơm thảo rạng quê người
Hoài vươn cánh én đùa trong nắng
Ai với xuân nồng rượu nhấp chơi

Chơi nhấp rượu nồng xuân với ai
Nắng trong đùa én cánh vươn hoài
Người quê rạng thảo thơm lành gái
Bạn xứ vang ngào ngọt lịch trai
Tươi nét rộn tình chao thắm cúc
Đượm mơ bừng sắc lộng vàng mai
Vơi lòng chớ nhé trầm hương giữ
Chơi nhấp rượu nồng xuân với ai

Thuận nghịch độc