Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 23/03/2017 15:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 14:18, số lượt xem: 498

Sử sách ngùi thương mãi luận bàn
Vương Đà (1) ác hiểm vợ chồng tan
Đau lòng ngọc nữ oan tình rối
Khổ dạ kim đồng lỡ ái than
Áo não chìm sâu vào đại hải
Đìu hiu duỗi tuốt tận biên ngàn
Mờ tham há kể nguyền phu phụ
Dấu ngỗng (2) lần theo lệ rỏ tràn

Dấu ngỗng lần theo lệ rỏ tràn
Nào hay kẻ địch cướp non ngàn
Ngồi sau dẫn giặc nàng đâu biết
Ngõ trước nghe thần phụ phải than
Tổ quốc bây giờ dai dẵng hận
Sơn hà bỗng chốc ngậm ngùi tan
Làn gươm nghiệt ác đời xuân rụng
Sử sách ngùi thương mãi luận bàn

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm
(1)Triệu Đà=bố Trọng Thuỷ
(2)Mỵ Châu rắc lông ngỗng
để Trọng Thuỷ biết mà theo dấu tìm.