15.00
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 28/05/2017 20:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 14:13, số lượt xem: 451

Chớ nhận vơ nhầm cả biển Đông
Rồi thêm cãi cố kiểu cong vòng
Lưu manh ắt sẽ dập toe móng
Láu cá coi chừng cạo sạch lông
Tàu Chệt hoang tàn như cái bóng
Việt Nam đoàn kết vững gan đồng  
Ba hoa xạo xự toàn hư rỗng
Có muốn Bạch Đằng liệm xác không

Có muốn Bạch Đằng liệm xác không
Hán quân gục ngã trước tên đồng
Ngày nao rụt cổ toàn chui ống
Hiện tại to mồm chẳng ngứa lông
Lịch sự nước Nam chào tận cổng
Ba gai dân Việt giết thắt vòng
Ráng ôn lịch sử mà ngoan sống
Chớ nhận vơ nhầm cả biển Đông

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm