Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 22/02/2017 17:21, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/09/2017 13:49, số lượt xem: 1105

Vì dân khởi nghĩa lộng tâm đào
Cõi thẳm giương cờ vượt gió sao
Xẻo Mãn Thanh thù quân bộ náo
Dồn Xiêm Thái giặc thuỷ binh nhào
Sơn hà vững chắc ngời phong mạo
Tổ quốc thanh bình rỡ nguyệt mao
Nguyễn Huệ kiêu hùng mang vải áo
Trời Nam lẫm liệt xứng anh hào

Trời Nam lẫm liệt xứng anh hào
Chỉ lệnh ban truyền giữa tiết mao
Khởi chiến đường hay thù bại nhão
Hành quân kiểu mới giặc thua nhào
Bình yên Tổ quốc dâng hoàng mão
Ổn định sơn hà xoã biếc sao
Cất Phượng Hoàng đô chiêu sỹ thảo
Vì dân khởi nghĩa lộng tâm đào

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm