Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 23/03/2016 14:50, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 23/09/2017 18:45, số lượt xem: 449

Sang tuổi ấm nồng đẹp cỏ cây
Loáng xuân hồng diệu mác man đầy
Vàng thơm rực rỡ đào mai ấy
Rạng thắm ngon ngào sắc cõi mây
Vang vọng đất trời mơ bổng dậy
Rạng dìu hoa bướm điệu lừng xây
Làng quê ngát đượm tình vui trẩy
Sang tuổi ấm nồng đẹp cỏ cây

Cây cỏ đẹp nồng ấm tuổi sang
Trẩy vui tình đượm ngát quê làng
Xây lừng điệu bướm hoa dìu thoảng
Dậy bổng mơ trời đất vọng vang
Mây cõi sắc ngào ngon thắm rạng
Ấy mai đào rỡ rực thơm vàng
Đầy man mác diệu hồng xuân loáng
Cây cỏ đẹp nồng ấm tuổi sang

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm