Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Thiền (101) nhân sinh (11) tình yêu (208)
Đăng ngày 03/11/2022 18:44, số lượt xem: 402

Hình như vừa đánh mất mình
Cứ lơ ngơ giữa mông mênh biển tình
Hình như mình chả là mình
Hoàng hôn nhoà nhợt bình minh nhợt nhoà!

Hình như mình rời khỏi ta
Hay là ta đã bay ra khỏi mình?
Hình như chợt bất thình lình
Quay đi quay lại thấy mình rỗng không?

Ta , con sáo lẻ sang sông
Mình hay ngọn gió lạc không bến bờ?
Xác phàm nửa thực nửa hư
Chông chênh hai nẻo mịt mù âm dương …