Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (93)
Đăng ngày 17/04/2018 10:29, số lượt xem: 336

Thế sự luân hồi có biến không
Mơ hồ thấy có sực là không
Nghèo xây đức hạnh không thành có
Giàu thất nhân tâm có hoá không
Phước lớn tâm từ luôn được có
Thiền to tánh thiện chẳng lo không
Thâm sâu triết đạo không mà có
Mặc kệ người đời có với không

Mở mắt chào đời vớ trống không
Giã từ cõi thế cũng mình không
Can chi mê dạ hoài tham có
Phải biết răn hồn tỉnh phớt không
Hễ thấy chớ cho rằng lại có
Dầu xa đừng tưởng vậy là không
Cảm tình chân thật không rồi có
Sống đẹp chi màng có lẫn không

Độc vận - Liên hoàn – Thuận nghịch vận