Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (101)
Đăng ngày 24/03/2016 13:12, số lượt xem: 707

Dở hay đâu phải tại do nghèo
Lối đạo hương đời hãy ráng theo
Chớ để tim lòng phơi nắng héo
Đừng cho khí độ úng mưa xèo
Ngay nhiều nuộc nghĩa tình thêm khéo
Nhân đức vùn cao thẳng một lèo
Có khổ tiền tài tâm chẳng méo
Dẫu bần hay hiển chí nào meo

Dẫu bần hay hiển chí nào meo
Cố gắng vươn lên thoát phận bèo
Đừng nghĩ phì da thân trượt trẹo
Mà nên phóng đức phước tuôn vèo
Đạo lành tâm nguyện hoài luôn néo
Tín nghĩa hương thề nhớ phải neo
Tự tại an nhiên nào thắt thẻo
Thanh nhàn yên ổn dạ ngần veo

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm