Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (101)
Đăng ngày 08/06/2017 12:55, số lượt xem: 575

Bình tâm tĩnh trí chẳng lưu đày
Hãy để thơ lòng mải miết bay
Kệ quách thói đời diêm dúa nhảy
Mặc cho dục vọng quẩn quanh bày
Đời như chớp bể trời nhay nháy
Kiếp tựa mưa nguồn đất hảy hay
Thi phú địch đàn tâm diệu khảy
Cầu mong cuộc sống nhẹ qua ngày

Cầu mong cuộc sống nhẹ qua ngày
Nhặt nhạnh cho mình những ý hay
Nỗi sợ nhanh vù theo nước chảy
Niềm vui thẳng lướt tựa vuông cày
Thì đem oán giận mà thiêu cháy
Lại viết tâm tình để bổng bay
Sách vở thánh hiền luôn giảng dạy
Bình tâm tĩnh trí chẳng lưu đày

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm