Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (101)
Đăng ngày 23/02/2017 17:08, số lượt xem: 605

Thế sự tèm lem cũng tại vì
Dạ lòng thay đổi nghĩa tình đi
Xum xoe quan lớn lồng như khỉ
Ve vuốt đại gia nặng tựa chì
Có thịt ề à khen bí tỉ
Không tiền hĩnh hãng nhác hồ nghi
Muôn đời thế diệp tùm lum nhỉ(1)
Khuyển khẩu tuyền đen tráo trở thì

Khuyển khẩu tuyền đen tráo trở thì
Mặt mày nhớn nhác dạng ngờ nghi
Thọc Nam mấy lọn trêu lờ đĩ
Xúi Bắc vài chiêu sạm mặt chì
Rành thói lọc lừa quang quác nghĩ
Quen nề thậm thụt ỡm ờ đi
Trầm ngâm chợt thấy buồn thêm tí
Thế sự tèm lem cũng tại vì

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm