Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (101)
Đăng ngày 13/11/2017 12:09, số lượt xem: 576

Tàn hoang rừng rú nước non sầu
Nắng lửa mưa dầm thảm thiết ngâu
Suối cạn thẫn thờ rêu oải sắc
Đất trơ bạc phếch sỏi hoang màu
Cỏ cây èo uột nguồn rơi lệ
Sấm sét đì đùng núi ứa châu
Lâm tặc hành hoành cưa máy nổ
Coi như cắt cụt cái thân đầu

Coi như cắt cụt cái thân đầu
Nước lũ tràn về lút mấy châu
Xác trẻ theo dòng đau dạ mẹ
Đời trai luốt bể trắng tang màu
Ruộng đồng thất bát lo niềm đói
Cầu cống tan tành hoảng giọt ngâu
Giận dữ thiên nhiên đòi trả nợ
Tàn hoang rừng rú nước non sầu

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm