Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: thiền (101)
Đăng ngày 06/03/2023 15:56, số lượt xem: 401

Được tin Em thí phát
áo nâu chầu Phật Bà
mấy dòng thơ vò nát
tiễn Em rời tỳ - na,

Hoa nở giữa tay hoa tiêu biến
vì chưng mầu nhiệm phép nhân sinh,
Em đến đoạn lòng thay xiêm áo
vì chưng giác ngộ bóng từ linh,

Ta nhớ ra rồi từ đêm trước
ngoài sân tắm gội, rưới trăng vàng
một dòng suối tóc ươm hơi gió
hiển hiện từ bi ngọc đoan trang,

Ta biết Em từ bao nhiêu kiếp
lần bao nhiêu hạt, tụng bao kinh
miệng gian chưa trót lời giao ước
đã biết ngoan hiền vượt vô minh,

Hoa kể từ đây hoa vô sắc
Em cũng thôi là Em riêng anh
mỗi gót chân đi sen mở cánh
dẫn lối tìm nhau giữa Đạo Lành.

9/2022