Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (100)
Đăng ngày 11/01/2017 17:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 11/01/2017 17:09, số lượt xem: 497

Hãy sống vui đời đẹp nẻo chân
Và luôn cảm xúc ngợi ca vần
Gìn tâm rộng rãi ngời hương phấn
Trọn nghĩa sâu dài toả sắc thân
Sách vở trầm ngâm ngời những bận
Cầm thư rạng rỡ biếc muôn phần
Cần chi cướp giật cho đời bẩn
Tất cả mơ chìm giữa mộng vân

Tất cả mơ chìm giữa mộng vân
Giàu ơn số mệnh rỡ hương phần
Câu lời ngất ngưởng tìm an phận
Quãng nhạc mơ màng ước thoả thân
Dõi mượt mà tranh ngời lắm bận
Tìm ngan ngát cảnh đượm bao vần
Trần gian đã luỵ nhiều vương vấn
Hãy sống vui đời đẹp nẻo chân

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm