Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (100)
Đăng ngày 03/10/2017 13:14, số lượt xem: 322

Tám điều răn dạy đã làu chưa
Bảy bổng mất rồi giữa gió đưa
Sáu tập ôn hoài sao cứ sửa
Năm vần tụng mãi vẫn còn thưa
Bốn năm sách vở đâu còn chứa
Ba cuộc thi thư vẫn chả vừa
Hai nẻo trắng đen đời khó dựa
Một liều thoát khỏi khổ nàn xưa

Một liều thoát khỏi khổ nàn xưa
Hai bước bay xa nghĩ sẽ vừa
Ba đoạn tiền tài luôn sấp ngửa
Bốn tầng danh vọng mãi dày thưa
Năm toà ngang dọc thênh thang chứa
Sáu quãng vuông tròn thoả thích đưa
Bảy mộng mơ hoài đâu đã ngứa
Tám điều răn dạy đã làu chưa

Liên hoàn – Toán thi – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm