Cảnh mộng vô thường huyễn sắc ôi
Nào đâu có thực giữa sông đời
Tèm lem tệ hiểm thêm nhàu phước
Hợm hĩnh sang giàu tổ điếc hơi
Chớ hững hờ thương mà chậm trễ
Đừng ma mảnh ác kẻo thôi rồi
Từ xưa mãi tới ngàn sau vậy
Dưỡng đức cho lòng khoẻ bạn ơi

Dưỡng đức cho lòng khoẻ bạn ơi
Thì như đã ngụ ở tâm rồi
Chiều lâng điệu hát tưng bừng nẻo
Sáng thoả hương trà rạng rỡ hơi
Rộn rã kim bằng thơ thẩn phú
Nhàn an quyến thuộc phởn phơ đời
Hoài luôn khẩn niệm đường chân lý
Cảnh mộng vô thường huyễn sắc ôi

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm