Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (100)
Đăng ngày 18/03/2016 12:16, số lượt xem: 564

Tờ ghi phúc phận ở trên trời
Há thả bông phèng lượn mỗi nơi
Cõi thiện thanh nguyền luôn phả tới
Đời gian lạy cúng vẫn xa vời
Nâng lòng trỗi sá chi chờ đợi
Chẳng thiết van cầu cưỡi hạc chơi
Mỗi dịp thương người thêm nẻo mới
Trầm hương chánh niệm phả thơm đời

Trầm hương chánh niệm phả thơm đời
Phủi sắc hoang huyền giữa cuộc chơi
Đã biết lầm mê từ dạ khởi
Thì xin giác ngộ để tâm ngời
Chia bùi kẻ khó thơm lừng cội
Sẻ ngọt ai nghèo sáng rỡ nơi
Cúng giữa mơ hồ mong thoả lợi
Tờ ghi phúc phận ở trên trời

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm