Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (101)
Đăng ngày 26/03/2017 14:55, số lượt xem: 1011

Giữa thế giàu sang lẫn khổ nghèo
Có người giàu quá kẻ nghèo đeo
Rủi lâm nghèo bạc dường như nước
May được giàu kho cũng tựa bèo
Thật sự tiền khô nghèo có lúc
Ấy còn của lắm chỉ giàu theo
Nghèo sang nhắm mắt đều y một
Vàng ngọc anh giàu ngủm hết reo

Đừng tưởng ta giàu hí hửng reo
Nếu giàu bất chính nợ hoài theo
Nhiều ân nghèo khổ nào xơ mướp
Ác dạ giàu sang chỉ bọt bèo
Giỏi chữ chẳng nghèo như bạn tưởng
Dốt giàu vẫn khó cứ ngày đeo
giàu tâm phước thiện không nghèo mãi
giàu xảo điêu ngoa chính kẻ nghèo

Song bát điệp - Liên hoàn – Thuận nghịch vận