Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (101)
Đăng ngày 14/04/2016 02:20, số lượt xem: 765

Đời trai vỗ cánh dạo trăm đường
Nối kết anh hào khắp bốn phương
Chân thực luôn gìn sâu đạo lý
Thẳng ngay mãi giữ vẹn cang thường
Thi thư kỷ vật bao là tập
Nhạc hoạ lưu tình biết mấy chương
Hiểu thấu cuộc đời là hữu hạn
Tinh thần rạng tiết toả lừng gương

Tinh thần rạng tiết toả lừng gương
Xướng hoạ giữa đời mộng góp chương
Mong nguyện tâm linh hoài lộng biếc
Ước ao thế cuộc mãi êm thường
Giao tình thi hữu tròn muôn lối
Kết nghĩa kim bằng đủ vạn phương
Trăng sáng rượu đầy lâng phách nhịp
Cùng phô diễm sắc dậy thơ Đường

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm