Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (100)
Đăng ngày 12/01/2018 09:21, số lượt xem: 467

Thế sự buồn ôi gì cũng bán
Ngoảnh lui ngó lại càng thêm chán
Chữ trinh trao đổi ở muôn bàn
Đạo hạnh luông tuồng loang triệu quán
Nhếch nhác anh em xấu tận tàn
Tèm lem bố mẹ khờ lây án
Lưu manh cướp giựt phố quê tràn
Đâu nữa Thanh thiên lời đạo phán

Thanh thiên ngủ gục nào đâu phán
Lỡ cuộc nhân tình thêm phát ngán
Lảm nhảm xướng ca bỡn lắm màn
Loã lồ phim ảnh trùm bao tán
Tình yêu chụp giựt đổi thay làn
Bằng hữu đảo lừa sưng sỉa trán
Ma quỷ rác dơ tụ kết giàn
Buồn ôi thế sự lòng đem bán

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Ô thước kiều – Bát đồng âm