Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (101)
Đăng ngày 09/05/2018 12:58, số lượt xem: 440

Tâm đạo an nhiên vững dạ đổi
Phước lành trì niệm chớ hề trôi
Người khôn hạnh phúc vì chê bạc
Kẻ ác lao đao bởi dính mồi
Nguyện ước bình yên hoài thế đấy
Mong cầu an lạc mãi mà thôi
Tham sân si mộng thêm huyền hoặc
Sẽ thấy bon chen trắng dã đời

Sẽ thấy bon chen trắng dã đờii
Mà nào dục huyễn chịu ngừng thôi
Thuyền từ trở tráo đời cam bụi
Bể ái trầm mê phận hám mồi
Cũng muốn sách kinh vào khoá chặt
Ai ngờ chuông mõ chịu đành trôi
Lòng sen giữa thế đừng loang bẩn
Tâm đạo an nhiên vững dạ ngồi

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm