Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (93)
Đăng ngày 07/05/2018 14:00, số lượt xem: 171

Ơn trời số mệnh tạo thành nhân
Ráng trọn buồn vui giữa nẻo trần
Quãng nhạc mơ màng luôn toả nuối
Dòng thơ ngất ngưởng mãi xoay vần
Tìm ngan ngát cảnh thùa cơn mộng
Dõi chứa chan tình dệt rẻo thân
Đã trót sinh vào nơi cát bụi
Thì nên thử sức một đôi lần

Thì nên thử sức một đôi lần
Thắng bại chi rồi dạn dĩ thân
Nẻo ác xa rời quay bước mãi
Đường ngay xích lại tiến thêm dần
Rồi ra sáng toả bừng nam chí
Sẽ được mừng vui rạng nẻo trần
Xứng đáng thơm ngời cung phúc hạnh
Ơn trời số mệnh tạo thành nhân

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm