Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (101)
Đăng ngày 29/03/2018 14:20, số lượt xem: 504

Nỡ dập vùi nhau tổ quốc sầu
Xanh hoài như thể tựa ngàn dâu
Hùng tâm giữ vẹn vào phiên cuối
Chí khí bừng cao tại trận đầu
Để ngát ngan lòng luôn thắm đượm
Cho dào dạt ý mãi bền lâu
Đừng nên tách biệt người trong nước
Giữa cảnh giàn chung bí chạm bầu

Giữa cảnh giàn chung bí chạm bầu
Cho rằng giống lạ kiểu tằm dâu
Bò quanh né mũi không hoà giọng
Duỗi thẳng rời chân khó chạm đầu
Nghĩ khúc thân tình nên toả rạng
Mong nguồn cảm mến giữ dài lâu
Người trong một nước đừng lơ lửng
Nỡ dập vùi nhau tổ quốc sầu

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm