Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (101)
Đăng ngày 10/09/2017 15:22, số lượt xem: 673

Gió xuyên bão cuốn giữa hoang đời
Ngụp lặn trăm miển đến nghỉm hơi
Chẳng trách hèn sang vì số phận
Nào than sướng khổ phó ân trời
Ta bà một chặng nhiều may rủi
Dâu bể bao lần lắm bỡn chơi
Gió dập mưa vùi thây kệ kiếp
Giữ tâm yên ổn đạo không dời

Tỉnh trí bình tâm hoạ sẽ dời
Hướng lòng soi rạng thiệt mà chơi
Làm cho cuộc sống hoài an dạ
Để được hồng ân mãi của trời
Bụi cát quy hoàn nơi cát bụi
Khơi nguồn tái hợp chốn nguồn khơi
Ngàn xưa vẫn thế nào thay đổi
Sống giữa trần gian trọng nghĩa đời

Liên hoàn – Ô thước - Thuận nghịch vận