Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (101)
Đăng ngày 13/04/2018 12:23, số lượt xem: 590

Thời gian đi miết mộng vơi đầy
Ngất ngưởng thân đời giữa tỉnh say
Ngoái lại đường xưa mù mịt dẫy
Trông về nẻo mới lững lờ xoay
Trường giang oải bến bờ đâu vậy
Phên giậu chi nào trí não cay
Một nhúm lửa hùng ôi phải đậy
Tìm vui thơ thẩn để qua ngày

Tìm vui thơ thẩn để qua ngày
Đàn địch xua làn nước mắt cay
Dốc tửu bên triền hoang hoải dậy
Ca tình giữa gió ảo mờ xoay
Trầm hương lộng nỏ cần xưa ngoái
Chả thiết mai chờ áng nguyệt say
Sương bạc giang hồ thân trắng mãi
Thời gian đi miết mộng vơi đầy

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm