Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (100)
Đăng ngày 05/05/2018 11:35, số lượt xem: 328

Dâu vàng vọt mộng cõi nguyền cô
Náu hẹn hò thương kiếp hững hờ
Trào cảm ái vun thề gộp nhớ
Náo tình xuân thẩm ước tìm mơ
Chao dằng dặc cõi lìa mây sợ
Đảo thẫn thờ tim dỗi nguyệt chờ
Sào diễm tuyệt duyên gừng muối nợ
Cao tầm vút tiếng trỗi lòng thơ

Thơ lòng trỗi tiếng vút tầm cao
Nợ muối gừng duyên tuyệt diễm sào
Chờ Nguyệt dỗi tim thờ thẫn đảo
Sợ mây lìa cõi dặc dằng chao
Mơ tìm ước thẩm xuân tình náo
Nhớ gộp thề vun ái cảm trào
Hờ hững kiếp thương hò hẹn náu
Cô nguyền cõi mộng vọt vàng dâu