Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (101)
Đăng ngày 18/03/2016 15:33, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 21/03/2016 02:20, số lượt xem: 843

1.
Ngừng lo ắt sẽ hết ưu phiền
Hãy sống canh đời thật tự nhiên
Thơ thới tâm hồn khi ngắm kiểng
Bàng quan thế sự kiểu lơ tiền
Rẽ vào thuỷ nhược vui thần điện
Bước tới non bồng lạc cõi tiên
Thi phú lồng câu ngàn thuở hiển
Hoành tung tả hữu khắp bao miền

2.
Hoành tung thi hữu giữa muôn miền
Ngộ giác cho đời được mãn viên
Ý nghĩa lời câu cùng bạn tiến
Vận niêm cấu tứ trỗi hương liền
Làm cho cuộc sống dày an tiện
Với lại tâm tư lắm tuyệt hiền
Chớ để bùn nhơ lèn dụ khiển
Thì ta giác ngộ tại chân thiền

3.
Giác ngộ lầm mê đạt cõi thiền
Soi đời rực rỡ ánh hồng liên
Cho tình bằng hữu đừng sinh biến
Để áng văn chương mãi phả hiền
Đạo hạnh luôn gìn xa cuộc chiến
Tâm thành xin giữ giữa lòng kiên
Những trò tạp nhạp thời xin miễn
Ấy chính giúp ta tránh luỵ phiền

Ô Thước kiều - Bát đồng âm