Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (100)
Đăng ngày 06/06/2016 01:40, số lượt xem: 494

Gắng mà sống tốt sợ chi nghèo
Phước đức nhân từ của bỏ heo
Dẫu gặp điều may đừng uốn éo
Dù lâm cảnh khổ chớ luôi èo
Bình an lắng dạ luôn hoài néo
Tử tế giúp đời hãy cố theo
Ai bước lầm sai đừng vặn vẹo
Muộn phiền bức bối thả bay vèo

Phiền muộn dìm sông gió thoảng vèo
Tâm lành ý thiện suốt đời theo
Rồi đây phận sẽ thôi chòng ghẹo
Có lúc thời lên hết xĩu èo
May phước gặp chồng vô xứ Mẽo (1)
Hên tình ẵm vợ nỏ hùm beo
Trời trăng dịch chuyển tròn qua méo
Chẳng sợ dài lâu cái buổi nghèo

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Ô thước kiều – Bát đồng âm
(1)Mỹ