Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (101)
Đăng ngày 25/01/2017 17:41, số lượt xem: 735

Huê tình lãng mạn lại giành vương
Cô độc người ơi lắm đoạn trường
Cứ ngỡ giang hồ đơm thẩm sắc
Đâu dè gió bụi quét nhoè hương
Nhiều khi muối mặt vì hơi đoảng
Đến nỗi ê danh chẳng dám chường
Cuộc rượu ly trà chan tuổi khuyết
Thơ mòn phú hẻo nguyệt rầu sương

Thơ mòn phú hẻo nguyệt rầu sương
Lắm tủi nào ưa ló mặt chường
Nghĩ tội trong đời không bén của
Nên đành giữa thế chịu mờ hương
Tào khang ảo mị tàn mơ đoản
Hạnh phúc nhàu hư nát mộng trường
Xuất xử cam đành thân độc mã
Huê tình lãng mạn lại giành vương

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm