Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Thiền (101)
Đăng ngày 29/07/2017 15:47, số lượt xem: 494

Tranh luận mãi hoài chữ dại khôn
Nào đâu góc dại chỗ bờ khôn
Khôn hờ hững nói thành ra dại
Dại nhẩn nha làm thế lại khôn
Hợm hĩnh bày khôn là quá dại
Giả vờ thú dại ấy mà khôn
Cuộc đời tuỳ lúc hành khôn dại
Biết dại im mồm mới thật khôn

Biết dại im mồm mới thật khôn
Cuộc đời vướng dại mới thành khôn
Người khôn lắm lúc vờ câu dại
Kẻ dại bao lần diễn kiểu khôn
khôn lắm vẫn còn dây chút dại
Dại nhiều ắt sẽ có vài khôn
Nhờ khôn học hỏi nên lìa dại
Tranh luận mãi hoài chữ dại khôn

Liên hoàn – Độc vận - Bát điệp - Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm