Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (93)
Đăng ngày 13/11/2017 12:07, số lượt xem: 462

Gặp chuyện bất bình chớ hét la
Được thua nhộn nhạo giữa ta bà
Người thanh đắt ở thơm lòng dạ
Kẻ xấu hẳn là thối quỷ ma
Chính đạo chắc rồi cơm lẫn cá
Thiện tâm ắt sẽ phước vô nhà
Bầu thơ túi rượu đời vui quá
Thoải mái tâm hồn lộng tiếng ca

Thoải mái tâm hồn lộng tiếng ca
Niềm vui yên ổn toả lan nhà
Dù bao gió lộng bền như đá
Dẫu lắm sương mù chẳng sợ ma
Tiền bạc phù du tầm chiếc lá
Lợi danh hư ảo giống thân tà
Người ơi bình tĩnh rồi nghe nhá
Gặp chuyện bất bình chớ hét la

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm