Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (100)
Đăng ngày 03/07/2016 12:26, số lượt xem: 479

Sống giữa ta bà muốn giống tiên
Bình tâm thư thái sẽ lui phiền
Nào lo thân phận là giun kiến
Chẳng ước Tây-Tàu với Thái-Miên
Trí não chuyên thầm câu phước thiện
Ngày đêm giữ kỹ tiếng lương hiền
Đừng cho ma quỷ vào xui khiến
Để hạnh phúc đời được mãn viên

Ước đời mãn nguyện cuộc đoàn viên
Thơ phú giao lưu mãi thảo hiền
Ý nghĩa lâng huyền thơm cống hiến
Tứ vần đượm ngát vọng triền miên
Xướng ra hoạ tiếp nhanh như điện
Trao đến gởi về nhoáng tựa tên
Kết bạn cùng nhau hoà nhịp tiến
Trăng ngàn gió nội khác gì tiên

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Bát đồng âm