Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (101)
Đăng ngày 30/04/2016 07:52, số lượt xem: 644

Cõi tạm đời ai cũng cạn dần
Ái tình níu mấy vẫn tàn xuân
Công danh chìm nổi như cơn gió
Sự nghiệp thăng trầm tựa áng vân
Hiềm khích có nhiều thêm tiếng nghiệt
Trành giành chi lắm héo lời ngân
Tâm xà khẩu Phật thừa gian xảo
Thế thái ôi chao nhộn nhạo trần

Thế thái ôi chao nhộn nhạo trần
Tâm hiền thanh sạch dậy hồn xuân
Thi thư nhàn nhã lung linh mộng
Nhịp phách êm đềm óng ánh vân
Vin cánh yên bình thơ phú lộng
Níu cành thanh thản dạ lòng ngân
Phù du thế cuộc đừng nên chấp
Cõi tạm đời ai cũng cạn dần

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm