Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (100)
Đăng ngày 19/03/2016 13:56, số lượt xem: 419

Trời sinh trôi nổi giữa giông đời
Cám cảm lệ hờn lắm lúc rơi
Chao chác ân tình thơm thảo vợi
Lênh đênh nhân nghĩa xót xa rời
Tưởng là cật dạ luôn cùng tới
Đâu biết tim lòng cũng lặng rơi
Thế sự như tuồng ngao ngán hỡi
Nhiều khi tâm sự chẳng nên lời

Nhiều khi tâm sự chẳng nên lời
Phú quý thay tình đạo lý rơi
Vàng đá phu thê đành rã vợi
Tào khang gừng muối lại chia rời
Vần thơ vẩn đục vì tim nguội
Bạn hữu lơ nhoà tại nghĩa rơi
Thao thức khuya buồn âu cũng bởi
Trời sinh trôi nổi giữa giông đời

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm