Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (101)
Đăng ngày 09/07/2016 22:06, số lượt xem: 597

Vay thuỷ chung tình giữ thệ nguyên
Vay hương áo lộng phỉ tâm nguyền
Vay thương nhớ mãi nồng cung luyển
Vay ước mơ hoài ngát mộng xuyên
Vay ngọt tim đời loang phím huyễn
Vay thơm làn nhạc mở khung huyền
Vay lời nhân thế bừng hoa nguyện
Vay ánh trăng ngời rạng rỡ duyên

Vay ánh trăng ngời rạng rỡ duyên
Vay thêm lộng lẫy mắt thu huyền
Vay chiều êm ả nồng hoan quyện
Vay cuộc mơ màng bổng lạc xuyên
Vay sợi bồng lai choàng sắc huyễn
Vay thơ tình ái lịm hương nguyền
Vay ngàn năm diệu nồng mơ quyến
Vay thuỷ chung tình giữ thệ nguyên

Thủ nhất thanh - Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm– Bát đồng âm