Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (101)
Đăng ngày 26/09/2018 14:00, số lượt xem: 496

Đời trai tung cánh đã trăm đường
Nối kết bao người khắp bốn phương
Tôm tép luôn thờ ngôi trưởng thượng
Dế giun vẫn giữ đạo cang thường
Thi thư kỷ vật như rồng phượng
Nhạc hoạ lưu tình tựa biểu chương
Nguyện giữa sông đời bay vạn hướng
Tinh thần vẹn tiết sáng lừng gương

Tinh thần vẹn tiết sáng lừng gương
Xướng hoạ kim bằng mộng góp chương
Mong muốn tâm hồn khơi tưởng tượng
Ước ao trí não ổn bình thường
Giao tình bằng hữu tròn muôn hướng
Kết nghĩa anh tài khẳm triệu phương
Trăng sáng rượu tràn bên diễm phượng
Đời trai tung cánh đã trăm đường

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm