Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (101)
Đăng ngày 23/08/2017 15:09, số lượt xem: 547

Ân nghĩa kim bằng mãi ngát hương
Mầm yêu nhân thế được luôn trường
Ngọt ngào trí tuệ dành câu hưởng
Rộn rã tâm tình níu chữ thương
Ác nghiệp tránh xa thề chẳng vướng
Phước lành gom lại nguyện hoài vương
Lòng thơ nhạc ý đời muôn trượng
Xin đẫm bình an giữa mộng thường

Xin đẫm bình an giữa mộng thường
Câu hò giản dị dạt dào vương
Hoài chan chứa dạ gieo nồng thưởng
Mãi khát khao đời vọng mến thương
Phúc hạnh đủ đầy loang viễn hướng
Tình thơ sáng rỡ chiếu miên trường
Đời luôn ngắn ngủi đừng chi vướng
Ân nghĩa kim bằng mãi ngát hương

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm